Find the magnetic declination
in Ukraine

 
Select a city Select another country   What is Magnetic Declination?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 • (( Adamovka ))
 • (( Aleksandrovka ))
 • (( Aleksandrovka ))
 • (( Aleksandrovka ))
 • (( Aleksandrovka Pervaya ))
 • (( Aleksandrovka Vtoraya ))
 • (( Anastasyevka ))
 • (( Anchipolovka ))
 • (( Andreyenik ))
 • (( Aninosa ))
 • (( Antonivka ))
 • (( Antonivka ))
 • (( Artel Emes ))
 • (( Badulyovo Vtoroye ))
 • (( Badyulovo Pervoye ))
 • (( Bassayabka ))
 • (( Basul ))
 • (( Bohuslavka ))
 • (( Bolshaya Fëdorovka ))
 • (( Brynza ))
 • (( Dëminsk ))
 • (( Derzhfond ))
 • (( Dikanka ))
 • (( Diordiyeshty ))
 • (( Dobrozyanka ))
 • (( Doruchunova ))
 • (( Emanuilovka ))
 • (( Galka ))
 • (( Holma Druha ))
 • (( Holma Persha ))
 • (( Ignatovka ))
 • (( Ilichevka ))
 • (( Ivanivka ))
 • (( Ivanovka ))
 • (( Ivanovka ))
 • (( Kalinovka ))
 • (( Kalynivka ))
 • (( Kantemir ))
 • (( Karpeshty ))
 • (( Kastanovka ))
 • (( Katerynivka ))
 • (( Kaytanivka ))
 • (( Kerstenovo ))
 • (( Khutor Ideya ))
 • (( Khutor Krasnyy ))
 • (( Khutor Museyevka ))
 • (( Khutor NovoZarovnoye ))
 • (( Khutor Novyy Nikolayevskiy
 • (( Khutor Rykhov ))
 • (( Khutor Shevchenko ))
 •    
  Next>  Share

  Copyright ©2018 Magnetic-Declination.com